วีซ่าอินโดนีเซีย Indonesia Visa Embassy สถานฑูต จาการ์ตา Jakarta บาหลี Bali

ใบอนุญาตททท. 11/4591
ทะเบียนพาณิชย์ 100403001500


 


 
Indonesia
 
VISA INDONESIA
 
  เอกสารในการขอวีซ่าอินโดนีเซีย  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  
  3. ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ (Work Permit)  
  4. จดหมายรับรองการทำงาน  
  5. หลักฐานทางการเงิน  
  6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  
  9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 45 ดอลล่าร์ (ชำระเป็นเงินดอลล่าร์เท่านั้น)  
 
VISA  Australia  Austria  Bangladesh  Belgium  Cambodia  Canada  China  Czech  Denmark  Egypt  England  Estonia  Finland  France  Germany  Greece  Hungary  India  Indonesia  Iran  Israel  Italy  Japan  Kenya  Laos  Latvia  Luxembourg  Malta  Myanmar  Nepal  Netherlands  New Zealand  Norway  Poland  Portugal  Slovakia  Slovenia  Spain  Sweden  Switzerland  Taiwan  Turkey  United Kingdom  U.S.A.  ????????????  VisaSchengen  Vietnamบริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าอินโดนีเซีย Indonesia Visa Embassy สถานฑูต จาการ์ตา Jakarta บาหลี Bali